Aktualności - Edycja 2023 / zbialoczerwona

Edycja 2022

Celem projektu jest pokazanie różnych możliwości wspólnego obchodzenia majowych świąt, budzenie uczuć patriotycznych, dumy z własnego kraju, regionu, polskiej kultury , historii i tradycji. Myślą przewodnią są słowa Jana Pawła II „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Założeniem działań jest wyłonienie lokalnych liderów gotowych do aktywizowania miejscowych społeczności. Ważnym zadaniem będzie nabycie lub przypomnienie zasad oraz dobrych praktyk godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych. Projekt będzie realizowany w najpiękniejszym miesiącu – w maju. Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski – w pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy ważne święta: Święto Pracy (1 maja), Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja) i Święto Narodowe Trzeciego Maja (3 Maja).

Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to uroczystość obchodzona corocznie dla upamiętnienia i uznania osiągnięć ludzi pracujących. W Polsce ten dzień jest świętem państwowym, ustawowo wolnym od pracy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z najważniejszych elementów tożsamości narodowej.

3 maja 2022 r. – to w tym roku 231 rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą spisaną konstytucją w nowożytnej Europie, drugą na świecie po amerykańskiej.

W 16 gminach powiatu częstochowskiego będziemy świętować wspólnie z Polakami mieszkającymi na Litwie- mieszkańcami rejonu wileńskiego gminy Kowalczuki.