O projekcie – Edycja 2023

W kontynuacji projektu z roku 2022 „Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim” odwołujemy się do słów Adama Asnyka „Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg…. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży I wy winniście im cześć!”.

Założeniem projektu jest wykorzystanie potencjału lokalnych liderów, sprawdzonych podczas realizacji ubiegłorocznego działania, gotowych do docierania i aktywizowania szerszych i nowych grup społeczności lokalnych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej. Ważnym zadaniem będzie przypomnienie lub utrwalenie zasad oraz dobrych praktyk godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych.

Projekt „Z białoczerwoną w powiecie częstochowskim 2023” jest kontynuacją wspólnego obchodzenia trzech ważnych świąt: Święta Pracy (1 maja), Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą (2 maja) oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja (3 Maja).

Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć ludzi pracujących. W Polsce ten dzień jest świętem państwowym, ustawowo wolnym od pracy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z najważniejszych elementów tożsamości narodowej. Obchodzony od 2002 roku 2 maja Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest świętem państwowym ustanowionym przez Sejm RP. W ten sposób uhonorowano miliony osób żyjących poza granicami naszego kraju, które przez wieki zabiegały o polską niepodległość, wspierały Polskę w najtrudniejszych momentach jej historii oraz aktywnie wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej. W tym roku święto to obchodzone jest po raz 21.

3 maja 2023 r. – to 232 rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą spisaną konstytucją w nowożytnej Europie, drugą na świecie po amerykańskiej. W 2023 roku w 16 gminach powiatu częstochowskiego będziemy świętować, przypominając Kresowianom i mieszkańcom powiatu częstochowskiego oraz mieszkańcom z przyległych powiatów, bohaterskie działania przodków w czasie Powstania Styczniowego. W projekcie będziemy pokazywać, że chociaż Powstanie Styczniowe zakończyło się klęską militarną, to wychowało i ukształtowało następne pokolenia w umiłowaniu wolności.

Polacy z Rejonu Soleczniki są kolejnym pokoleniem dawnych obywateli polskich, którzy pozostali na Wschodzie. Osoby te zachowały pamięć o Polsce, starając się kultywować jej tradycje pomimo piętrzonych przed nimi trudności, a nawet zakazów. Miasto Soleczniki jest stolicą Rejonu Solecznickiego i w większości zamieszkają go Polacy – w całym rejonie stanowią oni ok. 80% ludności. W Rejonie Solecznickim odsetek Polaków w stosunku do innych mieszkańców jest najwyższy. Zdecydowana większość dzieci uczęszcza do polskich szkół. Największą polską szkołą tego rejonu jest Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (ponad 700 uczniów).

Celem projektu jest także rozbudzanie szacunku dla wydarzeń z Powstania Styczniowego i poczucia dumy wobec dokonań przodków, promowanie miejsc związanych z walkami powstańczymi na terenie pow. częstochowskiego i kłobuckiego, budzenie uczuć patriotycznych, dumy z własnego kraju, regionu, polskiej kultury, historii i tradycji, pokazanie różnych możliwości wspólnego świętowania Polakom mieszkającym na Litwie w Rejonie Soleczniki oraz mieszkańcom powiatu częstochowskiego i przyległych powiatów: kłobuckiego, lublinieckiego oraz Częstochowy. Projekt zakłada objęcie zaplanowanymi działaniami w sposób szczególny dzieci i młodzież. Historycy podkreślają, że przypominanie wydarzeń Powstania Styczniowego jest dziś bardzo aktualne.

To wyjątkowa okazja do ukazywania solidarności Polski i Litwy z Ukrainą a także Polaków mieszkających na Białorusi. Te wydarzenia historyczne skutecznie przemawiają w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie i działaniach imperialistycznych Rosji. Mamy więc wyjątkową okazję do oceny obecnej sytuacji politycznej w naszej części Europy. To powstanie dotykało ze względu na formę partyzancką miasteczka powiatowe, wsie i pojedyncze domostwa. Jest więc wydarzeniem szczególnym dla „małych Ojczyzn
i dlatego w tegorocznych, okrągłych obchodach 160-rocznica powstania stała się tematem przewodnim naszego projektu.