Opis zadania

Miejsce realizacji zadania.

Miejscem realizacji zadania będzie 16 gmin powiatu częstochowskiego. W siedmiu gminach odbędą się pikniki z aktywnościami przewodnimi: Blachownia, Poczesna, Koniecpol, Mstów, Kłomnice, Mykanów i Janów. W Gminie Kamienica Polska odbędzie się koncert pieśni patriotycznych „Zespół „Śląsk” dla Niepodległej” Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. W 8 gminach: Konopiska, Starcza, Olsztyn, Lelów, Rędziny, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Kruszyna odbędą się lokalne spotkania. Ostatnim miejscem wspólnego świętowania będzie Jasna Góra. Goście z Litwy będą mieć zapewniony nocleg w CzęstochowieDolinie Miłosierdzia, w bliskiej odległości od Jasnej Góry. Lokalizacja pozwoli, by wolne chwile mogli spędzić w wyjątkowym dla nich miejscu, na Jasnej Górze.

Grupa docelowa

Grupą docelową będą Polacy mieszkający na Litwie w rejonie wileńskim – Gmina Kowalczuki: nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, opiekunowie i Zespół Śpiewaczy „Bursztynki”, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, instruktorzy Domu Kultury w Kowalczukach, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy oraz mieszkańcy powiatu częstochowskiego, w szczególności członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, strażacy OSP, członkowie organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu częstochowskiego, grupy nieformalne, rady parafialne, rady rodziców działające przy szkołach z terenu powiatu częstochowskiego a także samorządowcy. We wszystkich przedsięwzięciach będą mogli wziąć udział mieszkańcy pow. częstochowskiego.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej.

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępu do edukacji historycznej, a przede wszystkim patriotycznej oraz ich integracji. Zbudowany potencjał podczas realizacji projektu zostanie wykorzystany przez Polaków z Litwy do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski na Litwie. Przedsięwzięcia dają Polakom możliwości kultywowania polskości, rozwijania kontaktów z Ojczyzną. Przeżycia, doświadczenia, umiejętności wyniesione ze wspólnej realizacji projektu wzmocnią pozycję mieszkańców Kowalczuk. Polskość stanie się ich atutem nawet tam, gdzie przyznawanie się do polskich korzeni wymaga odwagi. Wzrośnie też potrzeba bycia w środowisku polskim, udziału w wymianie informacji o Polsce, edukacji w języku polskim oraz kontaktu z kulturą ojczystą. W dzisiejszych czasach istnieje wielka potrzeba umiejętnego przekazywania treści patriotycznych oraz znalezienia różnych form świętowania, atrakcyjnych szczególnie dla młodych Polaków, całych rodzin. Dzięki koncertom, festynom, warsztatom, przemarszom, happeningom i rozgrywkom sportowym uczestnicy projektu w niebanalny sposób spędzą czas, a zdobywanie wiedzy z zakresu historii i kultury oprócz krzewienia patriotyzmu będzie niecodziennym przeżyciem. Happening polegający na rozdawania flag mieszkańcom podkreśli, jak ważne jest eksponowanie polskiej flagi zgodnie z protokołem flagowym. Zaangażujemy w ten proces młodych ludzi, przy okazji tłumacząc symbolikę i dlaczego tak ważne jest kultywowanie tej tradycji. Kluczem do rozbudzenia fascynacji polską kulturą i historią będą wycieczki do wszystkich gmin powiatu częstochowskiego.