Kontakt

Organizator wydarzenia Stowarzyszneie „SPARTA”

WWW: Stowarzyszenie „SPARTA”

Facebook: Stowarzyszenie „SPARTA”

email: kontakt@zbialoczerwona.pl

Projekt „Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim” 🇵🇱 finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Dofinansowanie: 106 870,00 zł

Całkowita wartość projektu: 152 670,00 zł

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.