Kontakt

Organizator wydarzenia Stowarzyszenie „SPARTA”

WWW: Stowarzyszenie „SPARTA”

Facebook: Stowarzyszenie „SPARTA”

email: kontakt@zbialoczerwona.pl

Projekt „Z biało-czerwoną w powiecie częstochowskim” 🇵🇱 finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Dofinansowanie: 170 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 191 930,00 zł

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.