Mstów

Nazwa wydarzenia: Święto biało-czerwonej w Gminie Mstów, poświęcenie tablicy ofiar II wojny światowej.

Data: 1 maja 2022 r.
Godzina: 10.00-12.00
Miejsce: Mstów, ul. Wolności 58.
Lokalny koordynator: Robert Knysak.

W przygotowanie uroczystości mocno zaangażowali się zuchy i harcerze z III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” oraz władze Gminy Mstów, na czele z Wójtem Tomaszem Gęsiarzem.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbędzie się w asyście pocztów sztandarowych szkół i lokalnych służb mundurowych. Będzie to kolejna patriotyczna uroczystość organizowana wspólnie przez harcerzy, strażaków i lokalne władze.

Tradycją w Mstowie są już gminne obchody Dnia Niepodległości, które na mstowskim rynku, gromadzą co roku mieszkańców
i zaproszonych gości. To właśnie zuchy i harcerze ze Szczepu „Skała” prowadzą Apel i niosą ogromną biało-czerwona flagę.


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów w ramach projektu „Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim”
w Mstowie.

« z 8 »

Mstów – Dziękujemy !!!

Sprawozdanie z realizacji zadania:

W przygotowanie uroczystości mocno zaangażowali się zuchy i harcerze z III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” oraz władze Gminy Mstów, na czele z Wójtem Tomaszem Gęsiarzem.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbędzie się w asyście pocztów sztandarowych szkół i lokalnych służb mundurowych. Będzie to kolejna patriotyczna uroczystość organizowana wspólnie przez harcerzy, strażaków i lokalne władze. Tradycją w Mstowie są już gminne obchody Dnia Niepodległości, które na mstowskim rynku, gromadzą co roku mieszkańców
i zaproszonych gości. To właśnie zuchy i harcerze ze Szczepu „Skała” prowadzą Apel i niosą ogromną biało-czerwona flagę.

Działania w ramach projektu zostały poprzedzone przygotowaniami:

  • 25-29 kwietnia– podczas warsztatów uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie wykonali biało-czerwone kokardy oraz ozdoby patriotyczne,
  • 30 kwietnia przedstawiciele lokalnych władz, Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz harcerze z III Środowiskowego Szczepu „Skała“ technicznie przygotowali uroczystość w terenie – w Mstowie na skwerku przy ulicy Wolności,

1 maja 2022 roku odbyła  się uroczystość patriotyczna  w Mstowie  (na skwerku  przy ulicy Wolności), gdzie o godz. 10.00  została odsłonięta pamiątkowa tablica ku czci ofiar II wojny światowej. Pod pamiątkowym obeliskiem spotkali się mieszkańcy gminy oraz innych gmin z powiatu częstochowskiego,  przedstawiciele  różnych pokoleń. Rodaków mieszkających poza krajem reprezentowała delegacja Polaków z Litwy  z zaprzyjaźnionej gminy Kowalczuki. Tablicę, na której znajduje się napis „Poległym  w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945 społeczeństwo Ziemi Częstochowskiej”, poświęcił ksiądz proboszcz parafii Mstów. Przy obelisku stawiły się  reprezentacje  szkół z Jaskrowa i Mstowa, ochotniczej straży pożarnej, harcerzy. Oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra Dęta z Kłomnic. Następnie został uformowany pochód- harcerze rozwinęli kilkunastometrową, biało-czerwoną flagę,  i nastąpił wymarsz spod miejsca pamięci do Szkoły Podstawowej w Mstowie w asyście orkiestry dętej. Biało – czerwony pochód z dużą flagą,  biało-czerwonymi parasolkami, flagami, które nieśli harcerze, mieszkańcy gminy i goście przeszedł do Szkoły Podstawowej w Mstowie. Tam goście poznali historię miejscowości, w tym rozwoju sadownictwa (w trakcie krótkiej wycieczki w pobliskie zabytkowe stodoły i sady). Elementem spotkania była degustacja produktów z jabłek – ciast, soków w szkolnej stołówce.

02-03.05.22 – odbył się„biało-czerwony“ biwak III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” –harcerze podsumowali wydarzenia. Grupa 70. zuchów i harcerzy ze szkół w Mstowie, Jaskrowie, Brzyszowie i Częstochowie realizowała patriotyczne zadania  i uczestniczyła w rajdzie oraz w grach i zabawach terenowych. Obchody zostały zakończone wspólnym ogniskiem w Jaskrowie.

Lokalny koordynator – Robert Knysak – we współpracy z wójtem Gminy Mstów – Tomaszem Gęsiarzem.